I nawet zło nas nie rozdzieli . - Część 4 . | Opowieści O ...

Temat: Remanent początkowy / końcowy
Witam, w ostatniej wersji Vatowca pojawiło się: "V: wydruk PKPiR za grudzień - na końcu dodatkowa tabelka z zestawieniem rocznym i uwaga: do zestawienia program pobiera wartość remanentu zaksięgowanego z kategorią Księgi Dokumentów posiadającą w rodzaju (kolumna R) zapis "R"" W nowych kategoriach KD jest kategoria M - Wartość remanentu końcowego z rodzajem M. Jaką kategorię wybrać dla remanentu początkowego (z której kategorii Vatowiec pobiera dane do wiersza "Wartość spisu na początek okresu sprawozdawczego" w tabelce z zestawieniem rocznym)? I jaka jest praktyka dokonywania wpisów remanentów do KD? Wpisywać je jako DW, czy...
Źródło: vatowiec.pl/forum/viewtopic.php?t=58Temat: kolejna wersja testowa
- na końcu dodatkowa tabelka z zestawieniem rocznym i uwaga: do zestawienia program pobiera wartość remanentu zaksięgowanego z kategorią Księgi Dokumentów posiadającą w rodzaju (kolumna R) zapis "R" - autouzupełnienia adresów...
Źródło: vatowiec.pl/forum/viewtopic.php?t=54


Temat: Program do Firmy Magazyn&Sprzedarz&Usługi
anulowania rozrachunków -rozliczenia częściowe i grupowe wielu dokumentów -drukowanie wezwań do zapłaty -obsługa rozrachunków wielowalutowych -rejestracja noty odsetkowej z możliwością regulacji wielkości odsetek karnych -możliwość dowolnej analizy stanu należności i zobowiązań ... bankowe -wydruk raportów kasowych -możliwość rozliczenia należności lub zobowiązania w czasie wypisywania dokumentu kasowego lub bankowego Zamówienia -automatyczna rezerwacja towaru wg priorytetów zamówień od odbiorców Moduł CrM - uproszczony moduł zarządzania ... wg różnych kryteriów -analizy stanu rozrachunków -rejestry dokumentów i wykaz najlepszych odbiorców Współpraca -integracja z systemem finansowo-księgowym WF-FaKir dla Windows (SQL) -integracja z księgą przychodów i rozchodów WF-KaPeR dla Windows (SQL)...
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=16470
Szablon by Sliffka (© I nawet zło nas nie rozdzieli . - Część 4 . | Opowieści O ...)