I nawet zło nas nie rozdzieli . - Część 4 . | Opowieści O ...

Temat: Aktualności
płatnik PIT jest zobowiązany do końca lutego następnego roku podatkowego złożyć roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika na druku PIT-40. Płatnik jest zobowiązany złożyć deklarację, jeżeli przed 10 stycznia ... małżonkiem, nie dokonuje darowizn, nie ma obowiązku powiększania przychodu poza składkami ZUS. Katalog zdarzeń wyłączających możliwość złożenia rozliczenia rocznego przez płatnika jest dosyć szeroki. W szczególności obejmuje jednak sytuacje, w których ... grach oraz dochodów z kapitałów pieniężnych. - Deklaracja PIT-40 powinna zostać złożona do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. W przypadku gdy podatnik zmienił miejsce zamieszkania w ... w złożonej deklaracji, jest zobowiązany złożyć korektę takiej deklaracji wraz z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn złożenia takiej korekty. Wyjaśnienie przyczyn korekty nie jest sformalizowane i nie musi być składane na żadnym druku...
Źródło: marfanforum.pl/viewtopic.php?t=345Temat: Nie płać podatku od spadku
podatku od spadków i darowizn dotyczy wyłącznie najbliższej rodziny. Przepisy prawa zaliczają do niej: małżonka, rodziców, dziadków, dzieci, wnuki, pasierba, ojczyma, macochę i rodzeństwo. Zwolnienie podatkowe obejmuje cię jednak tylko wtedy, gdy spełnisz określone w ustawie warunki: - jeżeli darowizna lub spadek przekracza kwotę 9637 zł, należy zgłosić ją do urzędu skarbowego; - darowizna pieniężna musi być przekazana przekazem pocztowym albo wpłacona na konto bankowe. Uwaga! W wypadku darowizny zgłoszenie jest konieczne, jeżeli wartość majątku uzyskanego od tej samej osoby w ciągu pięciu lat przekroczyła wspomnianą kwotę. Jeżeli kwota darowizny jest niższa, nie trzeba tego zgłaszać. Kto i kiedy zgłasza? Spadek powinnaś zgłosić osobiście. Natomiast w przypadku darowizny zgłoszenie zależy od tego, co dostałaś. Jeżeli jest to nieruchomość, to notariusz powiadamia urząd skarbowy (darowizna ... powstania zależy od sposobu (spadek, darowizna) uzyskania majątku. I tak np.: - przy dziedziczeniu jest to dzień uprawomocnienia się orzeczenia sądu o nabyciu praw spadkowych; - przy zapisie lub poleceniu testamentowym – data wykonania zapisu lub polecenia; - przy zachowku – dzień otrzymania całości lub części należnej kwoty; - przy darowiźnie – data podpisania umowy przed notariuszem, a gdy umowa ma inną formę niż akt notarialny, dzień wręczenia cennej rzeczy. Uwaga! W wypadku darowizny pieniężnej terminem przekazania jest data stempla pocztowego na przelewie bankowym lub przekazie pocztowym. Do jakiego urzędu? To zależy od tego, co otrzymałaś w spadku lub darowiźnie. Gdy odziedziczyłaś nieruchomość, zgłaszasz to w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca jej położenia. W przypadku darowizny musisz powiadomić urząd skarbowy właściwy dla: - miejsca położenia nieruchomości – jeśli dostałaś np. działkę, - miejsca zamieszkania darczyńcy – gdy otrzymałaś rzeczy ruchome, - twojego miejsca zamieszkania – jeżeli jest to darowizna z zagranicy. Jaki druk wypełniasz? Zgłoszenie składasz na urzędowym formularzu SD-Z2. Można go znaleźć w Internecie na stronie mf.gov.pl/podatki/formularze podatkowe/inne. W zależności od tego, czy rzecz otrzymałaś w spadku, czy w darowiźnie, do zgłoszenia powinnaś dołączyć: - ... umowa sprzedaży), - umowa darowizny i dowód wpłaty pieniędzy. Jeżeli zapomnisz o zgłoszeniu Gdy przekroczysz wymagany do powiadomienia miesięczny termin, urząd skarbowy obciąży cię podatkiem za nabyty spadek (darowiznę). Będzie on...
Źródło: cafemirenium.kylos.pl/viewtopic.php?t=12271


Temat: Śmigło i powidło
Fiskus czasem zagląda pod świąteczną choinkę ROZLICZENIA | Darowanie prezentów świątecznych Gazeta Prawna (07:00) (fot. AFP) Świąteczny prezent pod choinką to darowizna jak każda inna. Najbliższa rodzina nie musi płacić podatku od świątecznych podarunków. Jeśli prezenty są wyjątkowo cenne, trzeba ten fakt zgłosić fiskusowi. Od momentu zmiany 1 stycznia 2007 r. przepisów dotyczących opodatkowania darowizn przekazywanych w ramach najbliższej rodziny nie musimy ... zwolnione są z podatku od darowizn. Z tego wyciągnięto zaś prosty wniosek, że prezenty można dziś przekazywać, kiedy się chce, komu się chce i jakie się chce, bez konieczności jakiegokolwiek kontaktu z fiskusem. Takie przekonanie jest niestety prawdziwe tylko w części. Rodzina pod kontrolą Po pierwsze, z pełnego zwolnienia z podatku od darowizn korzysta tylko najbliższa rodzina. A i to tylko po spełnieniu kilku ważnych warunków. Najbliższa rodzina, tj. małżonek, zstępni, wstępni, pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha. Tylko te osoby mogą sobie przekazywać prezenty i inne darowizny bez konieczności zapłaty podatku. To jednak, że darowizny takie zwolniono z podatku, nie oznacza, że taką rodziną urząd skarbowy nie jest zainteresowany w ogóle. Przede wszystkim, aby z tego zwolnienia skorzystać, trzeba o otrzymanym prezencie powiadomić właściwy urząd skarbowy. Robi się to na specjalnym druku - SD-Z2. Trzeba go złożyć w terminie miesiąca od dnia otrzymania darowizny. Przy wigilijnych prezentach ostatnim dniem na zawiadomienie urzędu byłby zatem 26 ... w świątecznej kopercie. W przypadku najbliższej rodziny darowizny pieniężne zwolnione są z podatku tylko wtedy, gdy zostały przekazane za pośrednictwem banku, poczty lub SKOK. Zięć, synowa nie rodzina W przypadku prezentów ... zapłacić podatek. Teoretycznie dlatego, że w tym przypadku obowiązuje stosunkowo wysoki limit zwolnienia. Bezkarnie można przekazać prezenty o łącznej wartości 9637 zł. To limit pięcioletni, a zatem statystycznie roczna wartość prezentu to ponad 1,9 tys. zł. Takie prezenty w przeciętnym domu zdarzają się nader rzadko. Można by zatem przyjąć, że to nie kłopot. Ale uwaga. Limit obejmuje wszystkie darowizny. Nie tylko świąteczne prezenty. Również prezenty i darowizny przekazywane z innych okazji. Jeśli zatem teść najpierw dołożył się nam do samochodu, przekazując zięciowi na ten cel 9,5 tys. zł, a następnie sprezentuje mu na ... dotyczy zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych. Drogie przyjaźnie W przypadku podatku od darowizn wspomniane już wcześniej limity ... 6 tys. zł). Przyznanie się w takim przypadku, że to prezent, nawet jeśli pochodzi od kogoś bliskiego, może okazać się wyjątkowo kosztowne. Jeśli nie zawiadomiliśmy urzędu o takiej darowiźnie wcześniej, to...
Źródło: forum.nagrzyby.pl/viewtopic.php?t=8201
Szablon by Sliffka (© I nawet zło nas nie rozdzieli . - Część 4 . | Opowieści O ...)